تبلیغات
✿✿انــــدکـــیـ بـا مــــنــــ باشـــ ...✿✿ - خودت را باور کن...!

✿✿انــــدکـــیـ بـا مــــنــــ باشـــ ...✿✿

Little with me**....**

کودکی از مسئول سیرک پرسید:

چرا فیل به این بزرگی را با طنابی به این کوچکی و ضعیفی بسته اید

فیل میتواند بایک حرکت به راحتی خودش را آزاد کند و این خیلی خطرناک است!!!!

صاحب فیل گفت:این فیل چنین کاری نمیتواند بکند چون این فیل با این طناب ضعیف بسته نشده است و او با یک تصور خیلی قوی درذهنش بسته شده است!

کودک پرسید:چطور چنین چیزی امکان دارد؟

صاحب فیل گفت:وقتی این فیل بچه بود،مدتی اورا با یک طناب بسیار محکم بستیم وتلاش زیاد فیل برای رهایی هیچ اثری نداشت و از آن موقع دیگر هیچ تلاشی برای آزادی نکرده است...

فیل به این باور رسیده که نمیتواند این کار را بکند...

....هر کدام از ما با نوعی فکر بسته شده ایم که مانع حرکت ما به سوی پیروزی است......